PROSHADE-hanke selvittää parhaillaan perusterveydenhuollon ja työterveyslääkäreiden mielipiteitä vähähyötyisistä hoidosta luopumisesta. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti asioita, jotka koetaan esteinä luopumiseen.

”Väestö ikääntyy ja terveydenhuollon kustannukset nousevat. Osa potilaista saa hoitoja, joista ei ole heille hyötyä, tai niistä on mahdollisesti jopa haittaa. Siksi on erityisen tärkeää, että terveydenhuollon resurssit kohdennetaan vaikuttavan hoidon tuottamiseen”, PROSHADE-hankkeen tutkija Aleksi Raudasoja lääkäriseura Duodecimista kertoo.

Kyselyn tuottaa tutkimusryhmä, johon kuuluu PROSHADE-konsortion lisäksi tutkijoita Helsingin yliopistosta ja Duodecimissa. Kysely toteutetaan kahdeksassa maassa ja tuloksia vertaillaan. Vuonna 2017 julkaistun saman tyyppisen amerikkalaiskyselyn mukaan lääkärit kokivat, että jopa viidesosa lääketieteellisistä toimista oli tarpeettomia.(1) Tärkeimpiä syitä ylitutkimiseen ja -hoitoon olivat hoitovirheiden pelko, potilaiden vaatimukset ja vaikeus saada tietoa potilasasiakirjoista.

Vastaavan hollantilaisen kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa yleislääkäreistä arvioi, että matalan hyödyn toimet (low-value care) ovat arkipäivää yleislääkärin praktiikassa. (2)

Kyselystä on odotettavissa tuloksia tämän vuoden loppuun mennessä. Selvitys on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään myös laajemmin vähähyötyisten hoitojen käyttöä ja niistä luopumista. Tulokset auttavat muun muassa kohdentamaan lääkäreiden koulutusta.

Raudasoja ja joukko PROSHADE-hankkeen tutkijoita luennoi vähähyöytyisistä hoidoista 31. toukokuuta Pohjolan lääkäripäivillä FinCCHTA:n ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin tilaisuudessa. Osallistujia mm. opastetaan pohtimaan ja tunnistamaan, mitkä lääketieteen ja terveydenhuollon toimet tuottavat niin rajallisesti terveyshyötyä, että niiden käyttöä tulisi vähentää.

  1. Lyu H, Xu T, Brotman D, Mayer-Blackwell B, Cooper M, Daniel M, et al. (2017) Overtreatment in the United States. PLoS ONE 12(9): e0181970.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181970
  2. Kool RB, Verkerk EW, Winnemuller LJ, et alIdentifying and de-implementing low-value care in primary care: the GP’s perspective—a cross-sectional surveyBMJ Open 2020;10:e037019. doi:http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037019

KUVA: Online Marketing on Unsplash