Tutkimuksen osa-alueet

Vältettävät hoitokäytännöt ja niistä luopuminen suomalaisessa terveydenhuollossa (WP2)

Työpaketin johtaja:
Miia Turpeinen
Professori, yliopistosairaalan johtaja, Oulun yliopisto
miia.turpeinen@pohde.fi

Tutkijat:
Jorma Komulainen
LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja, Duodecim
jorma.komulainen@duodecim.fi

Kari Tikkinen
LT, urologian professori, Helsingin yliopisto
kari.tikkinen@helsinki.fi

Raija Sipilä
LT, toimituspäällikkö, Duodecim
raija.sipilä@duodecim.fi

Petra Falkenbach
TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
petra.falkenbach@pohde.fi

Aleksi Raudasoja
LL, tutkija, Duodecim
aleksi.raudasoja@duodecim.fi

Outi Laatikainen
FT, tutkija, Oulun yliopisto
outi.laatikainen@oulu.fi

Mitä teemme?

Näyttöön perustuvaan terveydenhuoltoon kuuluu, että osa hoitokäytännöistä korvautuu, kun uusia hoitokäytäntöjä kehitetään ja näyttöä niiden vaikuttavuudesta suhteessa vanhoihin hoitokäytäntöihin kertyy. Terveydenhuollossa on kuitenkin myös käytössä näyttöön perustumattomia hoitokäytäntöjä ja monesti siirtyminen vaikuttavampiin hoitokäytäntöihin on hidasta.

Selvitämme tekijöitä, jotka vaikuttavat vältettävien hoitokäytäntöjen käytöstä luopumiseen, sekä miten käytännössä Vältä Viisaasti -suositukset toimivat ja otetaan vastaan Suomessa.

Tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään, kuinka tietoa tulisi välittää palvelujen käyttäjille ja miten asiaa tulisi käsitellä lääkärin ja potilaan välisessä vuorovaikutustilanteessa.

WP2 – Blogit ja uutiset