Tutkimuksen osa-alueet

Vältettävät hoitokäytännöt ja niistä luopuminen suomalaisessa terveydenhuollossa (WP2)

Työpaketin johtaja:
Miia Turpeinen
Professori, yliopistosairaalan johtaja, Oulun yliopisto
miia.turpeinen@pohde.fi

Tutkijat:
Jorma Komulainen
LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja, Duodecim
jorma.komulainen@duodecim.fi

Kari Tikkinen
LT, urologian professori, Helsingin yliopisto
kari.tikkinen@helsinki.fi

Raija Sipilä
LT, toimituspäällikkö, Duodecim
raija.sipilä@duodecim.fi

Petra Falkenbach
TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
petra.falkenbach@pohde.fi

Aleksi Raudasoja
LL, tutkija, Duodecim
aleksi.raudasoja@duodecim.fi

Outi Laatikainen
FT, tutkija, Oulun yliopisto
outi.laatikainen@oulu.fi

Mitä teemme?

Terveydenhuollossa on vähähyötyisiä hoitokäytäntöjä, jotka eivät tuota potilaalle terveyshyötyä ja aiheuttavat turhia kustannuksia sekä potilaalle että yhteiskunnalle. Usein vaikuttavien uusien hoitokäytäntöjen käyttöönotto ja vanhoista vaikuttamattomista luopuminen on hidasta.  

Selvitämme keinoja, joilla voidaan helpottaa vähähyötyistä hoitokäytännöistä luopumista.  

 

Olemme suomentaneet kaksi aiheeseen liittyvää termiä ja pyrkineet vakiinnuttamaan niiden käyttöä. Termin ”low-value-care” suomennos on ”vähähyötyinen hoito” ja ”de-implementation” suomennos ”karsinta”.  

Julkaisimme kaksi katsausta satunnaistetuista karsintatutkimuksista. Ensimmäisessä kuvattiin karsintainterventioiden ominaisuuksia ja samalla koottiin ohjeistusta interventiotutkimusten toteuttamiseen. Toisessa kuvattiin karsintainterventioiden kustannuksia ja vaikutuksia terveydenhuollon kustannuksiin. Selvitimme kysely-haastattelututkimuksella perusterveydenhuollon lääkäreiden asenteita vähähyötyisen hoidon karsimisesta ja haastattelututkimuksella potilaiden edustajien näkemyksiä. Olemme myös toteuttaneet interventiotutkimuksen yhdessä perusterveydenhuollon yksikössä. 

 

Seuraavan kauden aikana analysoimme interventiotutkimuksen ja ryhmähaastattelujen tulokset ja raportoimme ne. Lisäksi teemme kolmannen karsintaa koskevan systemaattisen katsausartikkelin.  

 

Teemme yhteistyötä potilaiden, ammattilaisten ja tutkijayhteisöjen kanssa useilla foorumeilla, ammattilaisten tapahtumissa, sidosryhmätapaamisissa ja asiantuntijatehtävissä. Tutkimustuloksia julkaistaan tieteellisissä lehdissä, mutta myös suuren yleisön tavoittavissa kanavissa.  

WP2 – Blogit ja uutiset