Tutkimuksen osa-alueet

Tiedon lukutaito ja potilaan tuottama tieto jaetussa päätöksenteossa (WP3)

Työpaketin johtaja:
Kaija Saranto
sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan professori, Itä-Suomen yliopisto
kaija.saranto@uef.fi

Tutkijat:
Hanna Kuusisto
asiakas- ja potilasturvallisuuden professori, Itä-Suomen yliopisto
hanna.kuusisto@uef.fi

Virpi Jylhä
tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto
virpi.jylha@uef.fi

Milla Rosenlund
projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
milla.rosenlund@uef.fi

Tuuli Turja
tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
tuuli.turja@tuni.fi

Kumppanuustutkijat:
Reetta Kälviäinen
Neurologian professori, ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala, UEF

Laura Mäkitie
Neurologi, LT, Terveyskylä/Aivotalo

Mitä teemme?

Tiedon lukutaito on yhteydessä potilaan mahdollisuuksiin osallistua jaettuun päätöksentekoon terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Potilaan tuottama tieto mahdollistaa potilaan arvojen ja näkemysten huomioimisen osana hoitoon liittyvää jaettua päätöksentekoa.

Tutkimme potilaiden ja ammattilaisten tiedon lukutaitoa ja mitä tietoa tarvitaan hoitoon liittyvässä päätöksenteossa.

Tutkimme epilepsiapotilaiden tuottamaa tietoa perinteisessä vastaanottotoiminnassa ja Terveyskylän digihoitopolulla.