Miten tieto, valta ja päätöksenteko limittyvät?  

Miten tieto, valta ja päätöksenteko limittyvät?  

Päätöksenteko on aidosti yhteistä, kun osapuolet ymmärtävät sen perusteet ja osoittavat sitoutuvansa päätökseen. Gaudeamuksen äskettäin julkaisemassa Yhdessä päätetty -kirjan artikkelissaan Proshade-tutkijat esittelevät millaisilla vuorovaikutuskeinoilla ammattilaiset...
Taloudellista tietoa lääkäreille hoitosuosituksissa

Taloudellista tietoa lääkäreille hoitosuosituksissa

Taloudellisen tiedon liittäminen Käypä hoito -suosituksiin on prosessi, jota PROHADE-hankkeessa on kehitetty pari vuotta ja työ jatkuu edelleen. Taloudellisesta tietoa lisätään suosituksissa kohtiin, joissa on toisensa poissulkevia hoitoja. Tehtyä työtä on esitelty...
Taloudellisen tiedon merkityksestä hoitopäätöksissä

Taloudellisen tiedon merkityksestä hoitopäätöksissä

Taloudellisesti kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon kannalta on tärkeää, että lääkäri huomioi myös hoitojen kustannukset, jos yhtä hyviä vaihtoehtoja on olemassa. PROSHADE-hankkeessa tuomme taloudellista tietoa näkyviin sekä lääkäreille että potilaille Käypä...