Tutkimuksen osa-alueet

Taloudellisen tiedon liittäminen käypä hoito -suosituksiin (WP1)

Työpaketin johtaja:
Eila Kankaanpää
yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
eila.kankaanpaa@uef.fi

Tutkijat:
Jorma Komulainen
LT, dosentti, päätoimittaja, Duodecim
jorma.komulainen@duodecim.fi

Raija Sipilä
LT, toimituspäällikkö, Duodecim
raija.sipilä@duodecim.fi

Juha Ahonen
LL, Käypä hoito -toimittaja (terveystaloustiede), Duodecim
juha.ahonen@duodecim.fi

Anna-Kaisa Vartiainen
väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
anna-kaisa.vartiainen@uef.fi

Elisa Rissanen
väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
elisa.rissanen@uef.fi

Yhteistyökumppanit:
Vesa Kiviniemi
arviointipäällikkö, Fimea

Ilona Autti-Rämö
pääsihteeri, Palveluvalikoimaneuvosto, STM

Mitä teemme?

Tutkimusryhmä työskentelee Duodecimin Käypä hoito -suositus työryhmien kanssa, joihin osallistuu myös potilaiden edustajia. Yhteistyössä

  • kehitämme taloudellisen tiedon huomioimista suosituksissa
  • kokoamme taloudellisia arviointitutkimuksia sekä kustannustietoa tilastoista ja rekistereistä
  • kokeilemme ja kehitämme taloudellisen tiedon esitystapaa työryhmille, suositukseen sekä terveydenhuollon yksiköille.

Tutkimme ja arvioimme muutoksia: 1) työryhmien työskentelyä ohjaavassa käsikirjassa, 2) suosituksen sisällössä, 3) hoitokäytännöissä, hoidon kustannuksissa ja potilaiden terveydentilassa.

Kehitämme teoriaa jaetusta päätöksenteosta työyksiköissä sekä potilas-ammattilainen suhteessa. Rekisteriaineiston pohjalta laskemme kynnysarvon tukemaan uusien hoitojen käyttöönottopäätöksiä.