Tutkimuksen osa-alueet

Taloudellisen tiedon liittäminen käypä hoito -suosituksiin (WP1)

Työpaketin johtajat:
Eila Kankaanpää
tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
eila.kankaanpaa@uef.fi

Jorma Komulainen
LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja, Duodecim
jorma.komulainen@duodecim.fi

Tutkijat:
Raija Sipilä
LT, Käypä hoito -toimituspäällikkö, Duodecim
raija.sipilä@duodecim.fi

Juha Ahonen
LL, Käypä hoito -toimittaja (terveystaloustiede), Duodecim
juha.ahonen@duodecim.fi

Elisa Rissanen
väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
elisa.rissanen@uef.fi

Yhteistyökumppanit:
Vesa Kiviniemi
arviointipäällikkö, Fimea

Mitä teemme?

Tutkimusryhmä työskentelee Duodecimin Käypä hoito -suositus työryhmien kanssa, joihin osallistuu myös potilaiden edustajia. Yhteistyössä

  • kehitämme taloudellisen tiedon huomioimista suosituksissa
  • kokoamme taloudellisia arviointitutkimuksia sekä kustannustietoa tilastoista ja rekistereistä
  • kokeilemme ja kehitämme taloudellisen tiedon esitystapaa työryhmille, suositukseen sekä terveydenhuollon yksiköille.

Tutkimme ja arvioimme muutoksia: 1) työryhmien työskentelyä ohjaavassa käsikirjassa, 2) suosituksen sisällössä, 3) hoitokäytännöissä, hoidon kustannuksissa ja potilaiden terveydentilassa.

Kehitämme teoriaa jaetusta päätöksenteosta työyksiköissä sekä potilas-ammattilainen suhteessa. Rekisteriaineiston pohjalta laskemme kynnysarvon tukemaan uusien hoitojen käyttöönottopäätöksiä.

WP1 – Blogit ja uutiset

Taloudellista tietoa lääkäreille hoitosuosituksissa

Taloudellista tietoa lääkäreille hoitosuosituksissa

Taloudellisen tiedon liittäminen Käypä hoito -suosituksiin on prosessi, jota PROHADE-hankkeessa on kehitetty pari vuotta. Tehtyä työtä on esitelty lääkäreille useilla eri foorumeilla ja vastaanotto on ollut erittäin myönteinen. Tässä tekstissä kuvataan kehitysprosessia ja perustellaan tehtyjä valintoja.

lue lisää
Taloudellisen tiedon merkityksestä hoitopäätöksissä

Taloudellisen tiedon merkityksestä hoitopäätöksissä

Taloudellisesti kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon kannalta on tärkeää, että lääkäri huomioi myös hoitojen kustannukset, jos yhtä hyviä vaihtoehtoja on olemassa. PROSHADE-hankkeessa tuomme taloudellista tietoa näkyviin sekä lääkäreille että potilaille Käypä hoito -suositusten kautta.

lue lisää