Tutkimuksen osa-alueet

Vuorovaikutus ja jaetut päätöksenteon prosessit (WP4)

Työpaketin johtaja:
Johanna Ruusuvuori
sosiaalipsykologian professori, Tampereen yliopisto
johanna.ruusuvuori@tuni.fi

Tutkijat:

Sakari Ilomäki
tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
sakari.ilomaki@tuni.fi

Anna Kork
apulaisprofessori, Tampereen yliopisto
anna.kork@uwasa.fi

Aija Logren
yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
aija.logren@uef.fi

Miia Marttinen
projektikoordinaattori, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
miia.marttinen@tuni.fi

Juhana Mustakallio
väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
juhana.mustakallio@tuni.fi

Tuuli Turja
tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
tuuli.turja@tuni.fi

Hanna Kuusisto
asiakas- ja potilasturvallisuuden professori, Itä-Suomen yliopisto
hanna.kuusisto@uef.fi

Kumppanuustutkija:
Reetta Kälviäinen
Neurologian professori, ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala, UEF

Mitä teemme?

Tutkimme mahdollisuuksia osallistua hoitoa koskevaan päätöksentekoon:

  • miten ne käytännössä toteutuvat vuorovaikutuksen tasolla? 
  • Kenen harteilla on vastuu päätöksentekoon osallistumisesta ja osallistamisesta? 
  • Miten se tehdään ja mitä siitä seuraa? 
  • Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia digitalisoituva terveydenhuolto ja uudet tiedon tuottamisen ja jakamisen työvälineet tuottavat? 
  • Millaiseksi tavoitteeksi osallisuus ja osallistaminen jäsentyvät, ja minkälaista toimintaa se silloin edellyttää potilaalta itseltään sekä häntä hoitavilta ammattilaisilta?

Kehitämme työkaluja, joilla tiedon käyttöä ja päätöksentekoon osallistumista voidaan parantaa​.

WP4 – Blogit ja uutiset