Tutkimuksen osa-alueet

Vuorovaikutus ja jaetut päätöksenteon prosessit (WP4)

Työpaketin johtaja:
Johanna Ruusuvuori
sosiaalipsykologian professori, Tampereen yliopisto
johanna.ruusuvuori@tuni.fi

Tutkijat:

Sakari Ilomäki
tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
sakari.ilomaki@tuni.fi

Anna Kork
apulaisprofessori, Vaasan yliopisto
anna.kork@uwasa.fi

Aija Logren
yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
aija.logren@uef.fi

Miia Marttinen
projektikoordinaattori, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
miia.marttinen@tuni.fi

Juhana Mustakallio
väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
juhana.mustakallio@tuni.fi

Tuuli Turja
tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
tuuli.turja@tuni.fi

Hanna Kuusisto
asiakas- ja potilasturvallisuuden professori, Itä-Suomen yliopisto
hanna.kuusisto@uef.fi

Kumppanuustutkija:
Reetta Kälviäinen
Neurologian professori, ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala, UEF

Mitä tutkimme?

Tutkimme osallistumista ja osallistumisen mahdollisuuksia kahdessa kontekstissa: ammattilaisten ja asiakkaiden päätöksentekoa neurologian klinikoilla sekä käypä hoito -suositusten jalkauttamista käytäntöön terveydenhuollon organisaatioissa. Kiinnitämme erityistä huomiota tiedon lukutaitoon näissä prosesseissa. 

 

Mitä teemme?

1. Analysoimme jaettua päätöksentekoa sekä tiedonlukutaidon käytänteitä epilepsia- ja MS-tautivastaanotoilla. Etsimme käytänteitä, jotka mahdollistavat päätöksentekoon osallistumisen ja tuomme näitä ’hyviä käytänteitä’ ammattilaisten hyödynnettäviksi.

2. Tutkimme käypä hoito -suositusten jalkauttamisen ruohonjuuritasoa eli soveltamista käytäntöön ja saamme näin tietoa mahdollisista jalkauttamisen haasteista.

3. Kuvaamme päätöksenteon tosiasiallisia käytänteitä autenttisista kohtaamisista tehtyjen videotallenteiden avulla.

4. Analysoimme tiedon lukutaidon käsitteitä ja tutkimme niiden implementointia politiikkadokumentteihin.

5. Kehitämme ja täydennämme tutkimustulostemme pohjalta jaettua päätöksentekoa sekä ammattilaisen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta koskevia teorioita yhdessä terveystaloustieteilijöiden kanssa.

 

Yhteisjulkaisut

Ruusuvuori, J., Antaki, C. & Chinn, D. (in press) Companions’ interventions on behalf of patients: differences according to the nature of the disability. Social Interaction. Video Based Studies of Human Sociality.  

WP4 – Blogit ja uutiset