Tutkimus

Kehitämme PROSHADE-hankkeessa taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä.

Hanketta rahoittaa Suomen akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Duodecim. PROSHADE-konsortio on osa STN:n Literacy tutkimusohjelmaa, jossa etsitään ratkaisuja siihen, miten tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisenkin päätöksenteon ja toiminnan tukena.

PROSHADE-tutkimuskonsortion työ jakautuu neljään osa-alueeseen.