Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt 2,7 miljoonan euron jatkorahoituksen PROSHADE-tutkimuskonsortiolle. Hankkeessa kehitetään tiedon käyttöä vahvistamalla jaettua päätöksentekoa terveydenhuollossa.

Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ja tutkimusjohtaja, dosentti Eila Kankaanpää. Hän johtaa myös hankkeen terveystaloustiedeosiota, joka on yksi konsortion neljästä osahankkeesta. Hankkeen varajohtaja, professori Johanna Ruusuvuori Tampereen yliopistosta vastaa tutkimusosiosta, jossa tutkitaan päätöksentekoprosessia ja informaatiolukutaitoa. Dosentti Jorma KomulainenDuodecimista ja professori Miia Turpeinen Oulun yliopistosta vastaavat Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suositusten kehittämisestä. Professori Hanna Kuusiston tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta kehittää digitaalisen palvelun potilaan ja ammattilaisen väliseen jaettuun päätöksentekoon.

PROSHADE-hankkeessa on mukana useita terveydenhuollon yksiköitä Oulun, Kuopion, Pirkanmaan ja Uudenmaan seuduilta. Yhteistyöverkostossa ovat mukana myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Palveluvalikoimaneuvosto PALKO, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hoitotyön tutkimussäätiö HOTUS ja Kuopion yliopistosairaalan Epilepsiakeskus.

PROSHADE-tutkimuskonsortio on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston Literacy-ohjelmaa. Jatkorahoitus myönnettiin kaikille ohjelmahankkeille.