Terveydenhuollon resurssien viisas käyttö on yhteinen etu -seminaari tarjoaa tietopohjaa, arvoja ja käytäntöjä, joilla tehdään terveydenhuollon murroksessa fiksu ja tietoon pohjautuva siirtymä entisestä uuteen.  

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama PROSHADE-hanke viitoittaa tietä tulevaisuuden terveydenhuoltoon kolmen tiedonlajin kautta, joiden käyttö on ollut aiemmin terveydenhuollossa vähäistä. Näitä ovat:

1) taloudellinen tieto,

2) lääketieteellinen näyttö vähähyötyisyydestä sekä

3) potilaan tuottama tieto.

Tiedonlajit ovat peruskiviä, joille rakentaa uusia toimintakäytäntöjä rakenteellisen murroksen saumakohdassa. Hankkeessa on kehitetty päätöksenteon käytäntöjä, vuorovaikutusta työyksiköissä sekä potilaan ja ammattilaisen kohtaamisissa. Vuoden 2023 alussa otetaan käyttöön ensimmäiset Käypä hoito -suositukset, joihin liitetään hankkeessa tuotettua vertailevaa taloudellista tietoa hoitojen hinnoista.

Tavoitteena on vaikuttava, oikeudenmukainen ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden terveydenhuolto, jossa sujuva arki nojaa tietoon, jaetun päätöksenteon kulttuuriin sekä käytäntöihin.  

Seminaariin on mahdollista osallistua myös etänä.

Olet tervetullut myös iltapäivällä 16.3. järjestämäämme avoimeen tutkijatapaamiseen  Tutkimushaasteena tiedonkäyttö terveydenhuollon päätöksenteossaIlmoittautuminen seminaariin ja tutkijatapaamiseen tehdään samalla lomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.3.2023. (Aikaa jatkettu)

#ResurssiviisasSote

 

Ilmoittaudu!

 

OHJELMA 

 

Terveydenhuollon resurssien viisas käyttö on yhteinen etu

 

16.3.2023, Pikku-Finlandia, Helsinki

 

9.00 – 9.10  Tervetuloa  

Jorma Komulainen, LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja, Duodecim 

 

9.10 – 9.30  Minne menet, terveydenhuolto? 

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, STM 

9.30 – 10.00 Resurssien viisas käyttö on yhteinen etu 

Millä pääsemme käsiksi terveydenhuollon alati kasvaviin kustannuksiin? Kaksi taloudellisen tiedon varassa toimivaa keinoa ovat kynnysarvo ja taloudellinen tieto hoitosuosituksissa. 

Eila Kankaanpää, tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto 

Kommenttipuheenvuoro: Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, KELA & Lauri Pelkonen, johtaja, HILA 

 

10.00 – 10.30 Resurssisyöppö – hyödytön ja kallis hoito 

Länsimassa viidennes terveydenhuollon toimenpiteistä on vähähyötyistä eli turhaa hoitoa. Kuinka vähähyötyisistä hoidoista luovutaan? 

Miia Turpeinen, professori, yliopistosairaalan johtaja, Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 

Kommenttipuheenvuoro: Lauri Vuorenkoski, LT, terveyspolitiikan asiantuntija, Lääkäriliitto 

 

 10.30 – 11.00 TAUKO – KAHVI / TEE 

 

11.00 – 11.30 Potilas on sairautensa asiantuntija 

Potilaan rooli oman sairautensa asiantuntijana pitää tunnistaa terveydenhuollon voimavarana. Jaettu hoitopäätös parantaa hoidon tuloksia, potilaan sitoutumista ja vähentää mm. häiriökysyntää.  

Hanna Kuusisto, potilasturvallisuuden asiantuntijaylilääkäri ja neurologian ylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue, professori, Itä-Suomen yliopisto

Kommenttipuheenvuoro: Kristiina Savikko, potilaiden edustaja, Neuroliitto 

 

11.30 – 12.00 Tieto ja valta vastaanotolla

Potilaan ja lääkärin kohdatessa myös heidän erilaiset tietovarantonsa kohtaavat.  Vuorovaikutuksen laadulla tätä epäsymmetriaa voidaan joko korostaa tai tasoittaa. 

Johanna Ruusuvuori, sosiaalipsykologian professori, Tampereen yliopisto    

Kommenttipuheenvuoro: Päivi Hietanen, syöpätautien dosentti ja psykoterapeutti

 

12.00 – 12.15 Yhteenveto

Kommenttipuheenvuoro seminaarin esityksistä Vaikuttavuuskeskuksen näkökulmasta.

Anna-Kaisa Parkkilaarviointiylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala

 

Loppusanat

Jorma Komulainen

 

Pikku-Finlandian aulassa on posteri-näyttely PROSHADE-teemoista, jossa on mahdollisuus keskustella tutkijoiden kanssa.