Myös Suomessa on alkanut keskustelu siitä, millä tavalla terveydenhuollon rajallisia resursseja hyödynnettäisiin paremmin luopumalla tarpeettomista ja vähähyötyisistä hoidoista. Yksi PROSHADE-hankkeen tutkimusryhmistä keskittyy vähähyötyisistä hoidoista luopumiseen. Tutkimuslinjaa johtaa professori sekä tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, joka piti äskettäin Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä puheenvuoron: ”Kuinka luopua vähähyötyisistä hoidoista?”.