ASPEKTER AV FORSKNING

AVSTÅ FRÅN ONÖDIG VÅRD MED LÅG NYTTOEFFEKT I FINSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (WP2)

Delprojektets ledare:
Miia Turpeinen
Professor, Chief Medical Officer, Uleåborgs universitet 
miia.turpeinen@ppshp.fi

Forskare:
Jorma Komulainen
MDdocenthuvudredaktör, Duodecim 
jorma.komulainen@duodecim.fi

Kari Tikkinen
MD, professor i urologi, Helsingfors universitet
kari.tikkinen@helsinki.fi

Raija Sipilä
MD, redaktionschef, Duodecim
raija.sipilä@duodecim.fi

Petra Falkenbach
HvMDoktorandUleåborgs universitet
petra.falkenbach@ppshp.fi

Aleksi Raudasoja
ML, forskare, Duodecim
aleksi.raudasoja@duodecim.fi

Outi Laatikainen
FDforskareUleåborgs universitet
outi.laatikainen@oulu.fi

Vårt fokus

Ett mål med användning av evidensbaserad medicin är att nya metoder ersätter gamla, när nya metoder utvecklas och bevis på deras effektivitet jämfört med äldre metoder ackumuleras.  Avveckling av vård med lågt värde (t.ex. olämpliga, föråldrade, ineffektiva, oönskade eller på annat sätt onödiga hälsovårdsåtgärder) är avgörande för att minimera patientskador och maximera effektiv resursanvändning, samt för att förbättra befolkningens hälsa och upprätthålla allmänhetens förtroende. I praktiken går avvecklingen ofta långsamt och processen utförs inte på ett systematiskt sätt. Det finns heller inte mycket information om vad som är de bästa sätten att utföra de nödvändiga åtgärderna för avveckling.

 

Vad vi gör

Vi förtydligar faktorer som påverkar avveckling av lågvärdesvård och undersöker hur Avstå Klokt- rekommendationerna fungerar i praktiken och hur dessa rekommendationer accepteras i Finland.

Vi utvecklar ett förlopp för avveckling i arbetsgemenskaper, utformar stödmaterial för hälsovårdspersonalen och patienter och studerar effektiviteten av en skräddarsydd, multifaktoriell avvecklingsstrategi i verkliga hälso- och sjukvårdsmiljöer.