ASPEKTER AV FORSKNING

PATIENTGENERERADE DATA OCH INFORMATIONSLÄSKUNNIGHET I DELAT BESLUTSFATTANDE (WP3)

Delprojektets ledare:
Hanna Kuusisto
Professor i kund– och patientsäkerhet, Östra Finlands universitet
hanna.kuusisto@uef.fi

Forskare:
Virpi Jylhä
forskardoktor, Östra Finlands universitet
virpi.jylha@uef.fi

Milla Rosenlund
projekt forskare, Östra Finlands universitet
milla.rosenlund@uef.fi

Tuuli Turja
forskardoktor, Tampereen yliopisto
tuuli.turja@tuni.fi

Anna Vahteristo
projekt forskare, Östra Finlands universitet
anna.vahteristo@uef.fi

Vårt fokus

Informationsläskunnighet är kopplad till patienternas möjligheter att delta i ett delat beslutsfattande och ta fram korrekta uppgifter om deras hälsodata. Vi definierar informationsläskunnighet som förståelse av information och förmågan att söka, bedöma och utnyttja informationen effektivt för beslutsfattande. Vidare ser vi patienter och vårdpersonal inte bara som användare utan också som informationsproducenter. Vi fokuserar på hur patienten kan identifiera och beskriva nödvändig information för beslutsfattande i vårdfrågor, både i digitala och verkliga ansikte mot ansikte-möten mellan patienter och hälsovårdspersonalen, och hur vårdpersonal identifierar behovet av patientgenererade data och utnyttjar denna information. Patientgenererade data är avgörande för att möjliggöra integrering av patientpreferenser och -värderingar i det kliniska beslutet om behandling. 

 

Vad vi gör 

Vi undersöker patienternas och vårdpersonalens informationsläskunnighet samt synpunkter och erfarenheter av delat beslutsfattande. 

Vi studerar informationsbehovet hos epilepsipatienter och vårdpersonal vad gäller delat beslutsfattande och patientgenererade data.

Vi beskriver den nuvarande användningen av patientgenererade data vid epilepsibehandling och utvidgar begreppet informationsläskunnighet till patienternas förmåga att producera information genom digitala hälsotjänster. 

Vi skapar en informationsmodell och ett skalbart digitalt verktyg för att stödja patientdeltagande och delat beslutsfattande inom digitala vårdvägar.