Aspekter av forskning

Ekonomisk information i riktlinjer för medicinsk praxis (WP1)

Delprojektets ledare:
Eila Kankaanpää
Universitetslektor, Östra Finlands universitet
eila.kankaanpaa@uef.fi

Jorma Komulainen
MD, docent, huvudredaktör, Duodecim
jorma.komulainen@duodecim.fi

 

Forskare:

Raija Sipilä
MD, redaktionschef, Duodecim
raija.sipilä@duodecim.fi

Juha Ahonen
ML, God medicinsk praxis -redaktör (hälsöekonomi), Duodecim
juha.ahonen@duodecim.fi

Anna-Kaisa Vartiainen
Doktorand forskare, Östra Finlands universitet
anna-kaisa.vartiainen@uef.fi

Elisa Rissanen
Doktorand forskare, Östra Finlands universitet
elisa.rissanen@uef.fi

Partners:
Vesa Kiviniemi
Utvärderingschef, Fimea

Ilona Autti-Rämö
generalsekreterare, Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården, Social- och hälsovårdsministeriet

Vårt fokus

Vi stödjer och studerar användningen av ekonomisk information i behandlingsbeslut. Vårt mål är att främja kostnadseffektiv vård och delat beslutsfattande.

 

Vad vi gör

 1. Vi samarbetar med expertgrupper som utarbetar riktlinjer för medicinsk praxis för att integrera ekonomisk information i aktuella vårdriktlinjer och utveckla sätt att presentera ekonomisk information, det vill säga kostnadsinformation och resultaten av ekonomiska utvärderingsstudier.
 2. Vi utvecklar verktyg för arbetsgemenskaper i hälso- och sjukvårdsorganisationer för att stödja delat beslutsfattande inom vården och implementering av riktlinjer för medicinsk praxis.
 3. Vi undersöker möjligheten att beräkna ett tröskelvärde i Finland för att hjälpa till att välja kostnadseffektiva behandlingar.
 4. Vi utvärderar effekten av att integrera ekonomisk information i riktlinjerna för medicinsk praxis vad gäller
  • utveckling av riktlinjer för klinisk praxis,
  • metoder för beslutsfattande i arbetsgemenskaper,
  • behandlingsmix, vårdkostnader och i slutändan patienternas och befolkningens hälsa.
 5. Vi utvecklar befintliga teorier om beslutsfattande i vårdorganisationer och i relationer mellan vårdpersonal och patienter i samarbete med socialpsykologer.