ASPEKTER AV FORSKNING

SAMVERKAN OCH FÖRFARANDEN VID DELAT BESLUTSFATTANDE (WP4)

Jobbpakethanterare:
Johanna Ruusuvuori
Professor i socialpsykologiTammerfors universitet 
johanna.ruusuvuori@tuni.fi

Forskare:

Sakari Ilomäki
forskardoktor, Tammerfors universitet
sakari.ilomaki@tuni.fi

Anna Kork
associate professor, Vasa universitet
anna.kork@uwasa.fi

Aija Logren
universitetslektor, Östra Finlands universitet
aija.logren@uef.fi

Miia Marttinen
projektkoordinator, doktorand forskare, Tammerfors universitet
miia.marttinen@tuni.fi

Juhana Mustakallio
doktorand forskare, Tammerfors universitet
juhana.mustakallio@tuni.fi

Tuuli Turja
forskardoktor, Tammerfors universitet
tuuli.turja@tuni.fi

Hanna Kuusisto
Professor i kund– och patientsäkerhetÖstra Finlands universitet 
hanna.kuusisto@uef.fi

Forskningspartner:
Reetta Kälviäinen
Professor i neurologiöverläkare, Kuopio universitets sjukhusÖstra Finlands universitet

Vårt fokus

Fokus för vår studie är på deltagande i beslutsfattandet bland vårdpersonal och mellan personalen och patienter. De viktigaste situationerna är antagandet av nuvarande vårdriktlinjer inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och att fatta behandlingsbeslut på neurologiska kliniker. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den roll informationskompetens kan ha i beslutsfattandet. Vi frågar:

  • Vilka möjligheter för deltagande i beslutsfattandet har olika intressenter i dessa processer?
  • Hur är ansvaret att delta och engagera andra i beslutsfattandet uppdelat, och vem tilldelas ansvaret i de studerade situationerna?
  • Vilka typer av engagemang kan identifieras och vad är deras konsekvenser för den pågående interaktionen?
  • Vilka utmaningar och möjligheter för tillhandahållande och användning av tjänster genereras av digitaliserad hälso- och sjukvård och de nya sätten att producera och delge information?
  • Vilka mål bildas när det gäller deltagande inom hälso- och sjukvårdsorganisationer, och vilken typ av informationsläskunnighet och procedurer kräver genomförandet av dessa mål av patienter och vårdpersonal?

 

Vad vi gör

  1. Vi analyserar de interaktiva beslutsprocesserna vid möten där nuvarande vårdriktlinjer utarbetas.
  2. Vi genomför konceptuella analyser av informationsläskunnighet och undersöker dess implementering i policydokument.
  3. Vi analyserar delat beslutsfattande och informationskompetens vid möten mellan patienter och hälsovårdspersonalen på epilepsikliniker. Vi studerar både interaktioner som sker ansikte mot ansikte eller med tekniska medel.
  4. Baserat på resultat från interaktion mellan patient och vårdpersonal utvecklar vi verktyg som stödjer delat beslutsfattande och integrering av patienters kunskap i medicinsk praxis.
  5. Vi utvecklar teorier om beslutsfattande i hälsovårdsorganisationer och i relationer mellan personalen och patienter i samarbete med hälsoekonomer.