Ensimmäiset taloudellista tietoa sisältävät Käypä hoito -suositukset on tarkoitus julkaista ensi vuoden aikana. Tiedustelimme Yleislääkäripäivillä osallistujien mielipiteitä aiheesta. 

PROSHADE-hanke toteutti marraskuun lopulla mielipidekyselyn koskien taloudellisen tiedon liittämistä Käypä hoito -suosituksiin. Yleislääkäripäivillä toteutettuun kyselyyn vastasi noin 120 henkilöä ja käytännössä kaikki vastanneet suhtautuivat myönteisesti hoitojen vertailukelpoisten hintojen merkitsemiseen Käypä hoito -suosituksissa.

PROSHADE-tutkimuskonsortiossa tutkitaan ja kehitetään taloudellisen tiedon liittämistä hoitosuosituksiin. Kehitystyötä tehdään yhdessä Duodecimin Käypä hoito toimituksen kanssa. Ensimmäiset taloudellista tietoa sisältävät Käypä hoito -suositukset on aikomus julkaista ensi vuoden aikana. Hoidon vaikuttavuuden ja päivittyvän hinnan lisäksi näissä ilmaistaan myös hoitovasteen kustannus. Hoitovasteen kustannus kuvaa kustannuksia, jotka syntyvät siitä, että yksi potilas saavuttaa hoidon avulla hoitovasteen. Kehitystyössä panostetaan tiedon helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen.

Kyselyyn vastanneista jokainen ilmoitti miettivänsä hoidon kustannuksia ainakin joskus. Usein kustannukset olivat mielessä hoitopäätöksiä tehdessä 68 prosentilla ja 17 prosentille hoidon kustannus oli kriteeri jokaisessa hoitopäätöksessä.

Lisätietoa taloudellisen tiedon liittämisestä Käypä hoito -suosituksiin mm. PROSHADE-hankkeen blogista Terveydenhuollon resurssien viisas käyttö on kaikkien etu.

 

PROSHADE-hankkeen tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Tutkimuskonsortiossa kehitetään taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä. Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Duodecim.