Tänään vietetään maailman näyttöön perustuvan terveydenhuollon päivää (World EBHC Day 2022). Päivän teemana on tänä vuonna tavoitteellinen kumppanuus. Teeman tarkoituksena on lisätä hallinnollisen ja poliittisen päätöksenteon tueksi tietoisuutta laadukkaan tutkimusnäytön tarpeesta terveydenhuollon käytäntöjen kehittämissä.

Kumppanuudet ovat edellytys näyttöön perustuvalle toiminnalle terveydenhuollossa. Jotta näytön käyttö ja näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatiminen on mahdollista, tarvitaan tutkijoiden, näytön tiivistämisen (evidence synthesis) asiantuntijoiden sekä terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Tutkimusaukkojen tunnistaminen ja tutkimuksen suuntaaminen merkityksellisiin aiheisiin terveydenhuollon käytännöissä, on ensimmäinen askel näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamiseksi. Ilman tutkimustietoa emme pysty tuottamaan tietoa eri menetelmien vaikuttavuudesta, merkityksellisyydestä, tarkoituksenmukaisuudesta tai käyttökelpoisuudesta.

Proshade-hankkeessa hyödynnämme JBI:n näyttöön perustuvan toiminnan mallia ja järjestelmällisten katsausten laatimisen menetelmiä.

Virpi Jylhä

Videolla blogin kirjoittaja Virpi Jylhä @VirpiJ, Suomen JBI-keskuksen varajohtaja @JbiSuomi ja Proshade-hankkeen tutkijatohtori kertoo kuinka kumppanuus JBI:n kanssa @JBIEBHC on auttanut @PROSHADESTN hankkeessa, jossa tutkitaan potilaan tuottamaa tietoa. https://worldebhcday.org/vlog

#WorldEBHCDay @WorldEBHCDay!

PROSHADE-hankkeen tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Tutkimuskonsortiossa kehitetään taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä. Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Duodecim.