PROSHADE-hankkeessa toteutetaan vuodenvaihteessa 2021–2022 kyselytutkimus siitä minkälaisia kokemuksia kansalaisilla on vuorovaikutuksesta ja jaetusta päätöksenteosta terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Lisäksi selvitetään mitkä tekijät vaikuttavat jaetun päätöksenteon tilanteessa. Kyselyssä vastaaja pääsee kertomaan käytännön kokemuksistaan, mutta myös pohtimaan miten hän toimisi tietynlaisissa kuvitelluissa päätöksentekotilanteissa.  Kysely on suunnattu täysi-ikäisille kansalaisille ja sitä jaetaan Eläkeliiton, Epilepsialiiton, Hengitysliiton ja Neuroliiton jäsenille.

Jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa tarkoittaa käytännössä potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välistä tiedon jakamista parhaiten sopivasta hoidosta keskusteltaessa ja päätettäessä. Käytännössä se ilmenee niin, että parhainta hoitovaihtoehtoa valittaessa saavutetaan yhteisymmärrys potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä. Tällöin päätöksenteossa huomioidaan ammattilaisen käytettävissä olevan tutkimustiedon lisäksi ammattilaisen kokemustietoa, mutta myös potilaan tuottamaa tietoa esimerkiksi hänen arvoistaan ja näkemyksistään.

Jaettu päätöksenteko potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä vaikuttaa siihen, että valittu hoito on asianmukainen ja ajantasainen käytettävissä olevan tiedon näkökulmasta. Yhteisymmärryksessä hoitoa koskevat tehdyt päätökset vaikuttavat useimmiten siten, että potilaan on helppo sitoutua valittuun hoitoon ja hoidon aikana saavutetaan positiivisia tuloksia.