Kuuleeko lääkäri, luottaako potilas -podcastissa keskustellaan kolmen lääkärin ja vuorovaikutustutkijan kesken tilanteista, joissa kohtaaminen potilaan kanssa ei suju niin hyvin kuin toivoisi. Sarja kysyy mm. voiko lääkäri näyttää epävarmuutensa potilaalle.

Kun lääkäri on arjessaan vastaanotolla potilaan kanssa, on kyse erityislaatuisesta sosiaalisesta tilanteesta. Niinpä kliinisen osaamisen ohella, vuorovaikutus on lääkärintyön ydintä.

”Minä ajattelen, että lääkärintyö on yhtä kuin vuorovaikutus. Ei tästä työstä voi puhua ilman sitä”, Katja Salminen, yksi podcastin tekijöistä toteaa.

”Se millaista vuorovaikutus on vastaanotolla, on lopulta usein potilaan kokemuksen arvottava tekijä. Jos lääkäri on hyvä vuorovaikuttaja, niin potilaan kokemus on yleensä positiivinen, vaikka lääketieteellisesti oltaisiin hyvin vakavienkin aiheiden parissa”, Salminen jatkaa.

”Kaikilla on niitä epävarmuuksia ja pitää puhua ääneen, jotta se huomataan.

Kuuleeko lääkäri, luottaako potilas – puhetta vuorovaikutuksen ilmiöistä -podcastissa on viisi jaksoa, joista ensimmäisessä kysytään, saako lääkäri olla epävarma ja voiko epävarmuuden näyttää potilaalle. Toisessa jaksossa mietitään kuinka käsitellä potilaan huolta ja mm. vinkataan käytännöllisestä I-H-O-työkalusta. Kolmannen jakson aiheena on potilaan epävarmuuden ja turvattomuuden tunteet. Neljännessä mietitään mitä tehdä, jos potilaan oireille ei löydy mitään syytä. Päätösjakson teemana on valta ja vastuu.

Tekijät kokevat, että tämän kaltaiselle podcastille on selkeä tarve ammattikunnassa. Sen he ovat huomanneet opettaessaan kaikki vuorovaikutustaitoja lääkäreille.

”Kaikilla on niitä epävarmuuksia ja pitää puhua ääneen, jotta se huomataan. Jokainen kamppailee tavalla tai toisella näiden asioiden kanssa joskus. Siksi haluamme tuoda niitä tietoisuuteen”, Salminen kertoo.

”Tässä podcastissa vuorovaikutusta pohditaan lääkärin näkökulmasta, ei tällä kertaa potilaan. Tämä on ikään kuin vertaistukijuttu lääkäreille.”

Salminen toimii kliinisenä opettajana Tampereen yliopistossa. Hänen lisäkseen podcastissa ovat äänessä Riikka Riihimiehes ja Mervi Kautto, jotka Salmisen tavoin ovat yleislääketieteen erikoislääkäreitä sekä vuorovaikutuskouluttajia. Jokaisella heistä on myös pitkä kokemus terveyskeskuslääkärin työstä. Puhetta studiossa kokoaa vuorovaikutustutkija ja sosiaalipsykologi Aija Logren. Hän opettaa vuorovaikutustaitoja Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

”Minusta meillä on tuore näkökulma. Tässä podcastissa vuorovaikutusta pohditaan lääkärin näkökulmasta, ei tällä kertaa potilaan. Tämä on ikään kuin vertaistukijuttu lääkäreille”, Logren miettii.

Podcastin on tuottanut PROSHADE-hanke, jota rahoittaa Suomen akatemian alainen Strategisen tutkimuksen neuvosto. Tuotanto ja äänisuunnittelu: Jarkko Kumpulainen

 

 

PROSHADE-hankkeen tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Tutkimuskonsortiossa kehitetään taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä. Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Duodecim.