PROSHADE-hankkeen tuottama politiikkasuositus ehdottaa jaettua päätöksentekoa vastaanottojen uudeksi toimintakulttuuriksi. Potilaalla pitää olla mahdollisuus tuottaa monikanavaisesti tietoa omasta tilastaan.

Potilaan mahdollisuus osallistua häntä koskevaan päätöksentekoon ja hoitovaihtoehtojen valintaan lisää tutkitusti hoidon vaikuttavuutta ja säästää siten terveydenhuollon rajallisia resursseja. Silti potilaan itsestään ja tilastaan tuottama tieto on vasta vähän hyödynnetty mahdollisuus terveydenhuollossa. PROSHADE-tutkimuskonsortio ehdottaa politiikkasuosituksessaan, että toimintakulttuurin olisi muututtava.

Tutustu tästä linkistä politiikkasuositukseemme Potilaan tuottama tieto – terveydenhuollon hukattu resurssi Strategisen tutkimuksen neuvoston verkkosivuilla. Löydät myös referaatin politiikkasuosituksesta tästä linkistä.

Lisätietoa suosituksesta löydät myös Itä-Suomen yliopiston uutisesta Terveydenhuolto haaskaa resurssejaan, jos se ei hyödynnä potilaan tuottamaa tietoa. 

Politiikkasuositus on osa Ratkaisuja resurssiviisaaseen terveydenhuoltoon -sarjaamme. Suosituksemme löydät verkkosivuiltamme.