Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa suomalaisen terveydenhuollon sekä epilepsia-potilaiden hoidon kehittämiseen Suomessa.

PROSHADE-tutkimushankkeessa selvitetään kyselytutkimuksella epilepsiaa sairastavien ihmisten näkemyksistä terveydenhuoltoon liittyen. Kiinnostus kohdistuu erityisesti digitaalisiin palveluihin sekä päätöksiin, joita yksilö tekee yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Kyselyssä selvitetään mm. millaisena koet terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käytön, onko tarpeesi ja tilanteesi kuultu sinua koskevissa hoitopäätöksissä sekä onko digitaalisista välineistä ja ohjelmista ollut sinulle apua. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia ja vastauksesi on erittäin tärkeä vaikka digitaaliset palvelut olisivat sinulle hieman vieraita.

Kyseistä osatutkimusta koordinoi Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot. Tutkimushankkeessa on lisäksi mukana Oulun yliopisto sekä lääkäriseura Duodecim. Tutkimusta rahoittaa Suomen akatemian alainen Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Toivottavasti sinulla liikenee hetki aikaa vastata kyselyyn. Suuret kiitokset jo etukäteen. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa tulevaisuuden palveluiden sisältöihin. Tutkimuksen tuloksia käytetään digitaalisen päätöksenteontuen kehittämiseen potilaiden käyttöön Terveyskylän digihoitopolulle.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/proshade-epilepsialiitto

Lisätietoa hankkeesta löydät myös Epilepsialiiton lehdestä ja alla olevasta videosta.

Kuva: Sonika Agarwal / Unsplash.com