Lääkärin työhön on rantautumassa uusi mahdollisuus tarkastaa potilaan kanssa hoitopäätöstä tehdessään myös hoidon hinta. Vuoden alussa julkaistiin ensimmäiset Käypä hoito -suositukset, jotka sisältävät helposti tulkittavan ja vertailevan tiedon eri hoitojen vaikuttavuudesta ja hinnoista. Työkalun on kehittänyt PROSHADE-tutkimuskonsortio yhdessä lääkäriseura Duodecimin kanssa. Tutkimuskonsortio tuo terveydenhuoltojärjestelmäämme myös vähähyötyisistä hoidoista luopumisen kulttuuria. PROSHADE julkaisee molempiin aiheisiin liittyen politiikkasuosituksen 27.11.2023 klo 15-16. 

WEBINAARI / JULKAISUTILAISUUS: Resurssiviisas terveydenhuolto luopuu vähähyötyisistä hoidoista ja ottaa talouden mukaan hoitopäätöksiin

AIKA JA PAIKKA: 27.11.2023, klo 15–16, Microsoft Teams

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen tästä linkistä. (Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.)

Terveydenhuollon kriisi kulminoituu kysymykseen resurssien riittävyydestä. Yhtä keinoa kriisin ratkaisemiseksi ei ole, mutta rajallisia resursseja voidaan ohjata resurssiviisaalla toiminnalla yhä tarkemmin terveyshyötyä tuottavaan toimintaan.

PROSHADE-tutkimuskonsortio julkaisee 27. marraskuuta 2023 politiikkasuosituksen, jossa ehdotetaan uutta toimintakulttuuria ja poliittisia toimenpiteitä järkevöittämään terveydenhuoltojärjestelmämme toimintaa. Suosituksessa ehdotetaan, että terveydenhuollossa on 1) luovuttava vähähyötyisistä hoidoista ja 2) vaikuttavuuden ohella myös hoidon kustannukset on huomioitava hoitopäätöstä tehtäessä, kun valittavana on useampi yhtä vaikuttava hoito.

Kyse on myös kulttuurin muutoksesta lääkärin työssä.

”Ajatusmaailmassamme lääkäri on ikään kuin potilaan asianajaja. Mutta lääkärin tulisi olla myös yhteisönsä ja yhteiskuntansa asianajaja ja huolehtia, että hänen toimintansa on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää sekä oikeudenmukaista ja yhdenvertaista koko hoitamalleen väestölle”, Jorma Komulainen Käypä hoito -päätoimittaja ja yksi politiikkasuosituksen laatijoista toteaa.

27.11. järjestettävä webinaari on samalla myös tiedotustilaisuus, jonka loppuun on varattu reilusti aikaa toimittajien ja osallistujien kysymyksille. Lisätietoa aiheesta löydät alta.

PROSAHDE-tutkimuskonsortio on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama. Suomen Akatemian alainen neuvosto rahoittaa tutkimushankkeita, jotka pyrkivät tuottamaan ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin. Politiikkasuositus julkaistaan hankkeen järjestämässä tiedotustilaisuudessa ja webinaarissa.

 

Taustoitusta ja lisätietoa:

 

Vähähyötyisten hoitojen käyttö

Vähähyötyisten tai haitallisten hoitojen käyttö on suhteellisen yleistä. Esimerkiksi jopa yli puolella 75-vuotiaista suomalaisista on käytössään lääkkeitä, joista on potilaalle yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä. Länsimaissa lääkehaitat ovat puolestaan yksi yleisimpiä sairaalahoidon syitä ja johtavia kuolemansyitä. PROSHADE-hankkeessa tehdyn varovaisen arvion mukaan vähähyötyisistä hoidoista koituu yhteiskunnalle vähintään 300 miljoonan euron kulut vuosittain. Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä on paljon käytänteitä uusien hoitojen käyttöönottoon, mutta vastaavat rakenteet vähähyötyisistä ja vanhentuneista hoidoista luopumiseen ovat harvinaisia.

Politiikkasuositus: Suomalaisessa terveydenhuollossa on luovuttava vähähyötyisistä hoidoista.

Taloudellinen tieto hoitosuosituksissa ja kulttuurin muutos lääkärin työssä

Lääkärin päätöksillä on suuri vaikutus terveydenhuollon kustannuksiin. Lääkärin ohjenuora on tarjota jokaiselle potilaalle vaikuttavinta ja parhaiten sopivaa hoitoa. Aiemmin vaikuttavuutta ja kustannuksia vertailevaa tietoa ei ole ollut tarjolla, eikä hintojen ja kustannusten tietämisen ole koettu kuuluvan ammattiin. PROSHADE-hankkeessa kehitetty malli on kuitenkin otettu ammattikunnassa hyvin vastaan. Lääkärit ovat olleet kehitystyössä mukana alusta alkaen.

Politiikkasuositus: Vaikuttavuuden ohella myös hoidon kustannukset on huomioitava hoitopäätöstä tehtäessä, kun valittavana on useampi yhtä vaikuttava hoito

 

PROSHADE-blogit aiheesta

Terveydenhuollon kustannuksia voidaan hillitä priorisoinnilla ja vähähyötyisiä hoitoja karsimalla

Aleksi Raudasoja, LL, tutkija, Duodecim

Taloudellisen tiedon merkityksestä hoitopäätöksissä

Jorma Komulainen, LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja, Duodecim

 

Webinaarissa paikalla olevat asiantuntijat:

Eila Kankaanpää

tutkimusjohtaja

Itä-Suomen yliopisto / PROSHADE

 

Jorma Komulainen

Käypä hoito -päätoimittaja

Duodecim / PROSHADE

 

Petra Falkenbach

arviointipäällikkö

FinCCHTA / PROSHADE

 

Aapo Tahkola

vaikuttavuusylilääkäri

Keski-Suomen hyvinvointialue / THL

 

Yhteydenotot:

Jarkko Kumpulainen

tiedottaja

jarkko.kumpulainen@uef.fi

046 923 2563

www.proshade.fi

 

PROSHADE-hankkeen tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Tutkimuskonsortiossa kehitetään taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä. Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Duodecim.