Tämä tiedote kuvaa de-implementaatiotutkimuksen toteutusta ja osallistujien osuutta siinä. Kyseisellä tutkimuksella selvitetään aktiivisen de-implementoinnin vaikutusta hoitojen käyttöön perusterveydenhuollossa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää koska tahansa. Mikäli keskeytät tutkimukseen osallistumisen, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia mielipiteitä perusterveydenhuollon lääkäreillä on tiettyjen hoitojen hyödyistä, haitoista ja niiden käytön yleisyydestä perusterveydenhuollossa. Tämä kysely ja työpaikallanne toteutettava koulutus liittyvät toisiinsa. Kyselytutkimus toteutetaan Vantaalla elo- syyskuussa 2022. Tutkimuksen toteuttajina ovat Oulun yliopisto ja Lääkäriseura Duodecim. Kyselyn vastaamiseen kestää noin 15 minuuttia.

Kyselytutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Tietoon perustuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) konsortiotutkimushanketta (päätösnumerot 335288, 336278, 336281). Hanke toteutetaan 1.1.2021 – 30.9.2026. Hankkeessa tutkitaan laaja-alaisesti taloudellisen tietoa hoitosuosituksissa, vähähyötyisestä hoidosta luopumista ja potilaiden tuottaman tiedon käyttöä terveydenhuollossa. Lisätietoa löydät hankkeen verkkosivuilta www.proshade.fi.

Kysymyksiin vastataan nimettömänä. Yksittäisen henkilön vastauksia ei voi tunnistaa kerätystä aineistosta julkaistavista tuloksista.  Tutkimusaineisto on ainoastaan tutkimusryhmän jäsenten käytössä. Tutkimusaineisto tallennetaan kyselyn päättymisen jälkeen tietoturvalliselle alustalle, joka on suojattu käyttäjäkohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tutkimusta varten aineistoa voidaan siirtää tietoturvallista tapaa käyttäen tutkimusryhmän muille jäsenille.

Tutkimuksen yhteydessä kerättyjä aineistoja säilytetään tutkimusyhteistyöyliopistoissa 8 vuotta tutkimushankkeen päättymisen jälkeen (v. 2034 asti.) Aineistot tullaan arkistoimaan projektin päätyttyä tieteelliseen jatkokäyttöön niin laajasti kuin mahdollista, kuitenkin soveltuvin osin.

Tutkimuksessa kerätty aineisto käsitellään ja sen tulokset raportoidaan noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Kyselyn tuloksia ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan tieteellisessä julkaisuissa ja PROSHADE-tutkimushankkeen tulosten esittelyn yhteydessä.  Tutkimus muodostaa osan Oulun yliopiston väitöskirjatutkijan Petra Falkenbachin väitöskirjatyöstä.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa väitöskirjatutkija Petra Falkenbach.

Petra Falkenbach 

TtM, väitöskirjatutkija

Oulun yliopisto, lääketieteen tiedekunta

puh. 040 637 9025

s-posti: petra.falkenbach@student.oulu.fi

 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja

dosentti Jorma Komulainen

Lääkäriseura Duodecim

Puh. 050 591 2526

S-posti: jorma.komulainen@duodecim.fi

        

LIITE: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Tässä tutkimuksessa käsitellään Teitä koskevia henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti. Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat:

Tutkimuksen rekisteri on yhteisrekisteri. Rekisterinpitäjiä ovat Itä-Suomen yliopisto / sosiaali -ja terveysjohtamisen laitos Eila Kankaanpää, Tampereen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Johanna Ruusuvuori,  Oulun yliopisto/ Biolääketieteen tutkimusyksikkö Miia Maarit Turpeinen ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry. Jorma Komulainen.

Tutkimuksessa kerätään seuraavia henkilötietoja: sukupuoli, ikä, koulutustaso, työpaikka Vantaalla. Tutkimuksessa ei kerätä suoria tunnisteellisia henkilötietoja, joista vastaajan voisi tunnistaa.  Henkilötietojesi käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi tietosuojalain 4§ 3-kohdan perusteella. Eduistasi on huolehdittu mm. varmistamalla tietoturvan korkea taso. Tutkimuksen kestoaika on 1.8.2022-30.9.2023. Tietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä yllä mainitulla perusteella.

Tämä sähköposti on välitetty sinulle Vantaan kaupungin kautta, eikä tutkijoille ole luovutettu sähköpostiosoitteita.

Tutkimuksesta on laadittu tietosuojailmoitus, joka on kokonaisuudessaan nähtävillä hankkeen verkkosivuilla (https://www.proshade.fi/blog/tutkimukseenosallistujalle/ ).

 

Rekisteriyhteyshenkilö

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt:

Miia Marttinen, Tutkija, Projektikoordinaattori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
050 472 5554, miia.marttinen@tuni.fi