Tämän vuoden aikana on julkaistu ensimmäiset taloudellista tietoa sisältävät  Käypä hoito -suositukset. Päätoimittaja Jorma Komulainen kertoo alla olevalla videolla, kuinka PROSHADE-hankkeessa kehitettyä mallia luetaan.

Vuoden alussa julkaistiin ensimmäiset Käypä hoito -suositukset, joissa on mukana tutkimusnäyttöön perustuvien suositusten lisäksi, myös taloudellista tietoa hoitojen hinnan ja vaikuttavuuden suhteesta.

”Useimpien sairauksien kohdalla käytettävissä on erilaisia hoitovaihtoehtoja, joiden välillä valintoja tekevät lääkärit yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Valinnoilla tavoitellaan potilaalle sopivaa, tehokasta ja riittävän turvallista hoitovaihtoehtoa. Jos tällaisia vaihtoehtoja on useita, tulee myös hoidon kokonaistaloudellisuus ottaa huomioon”, kertoo Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri Jorma Komulainen toukokuisessa blogitekstissään.

Mutta kuinka taloudellista tietoa sitten luetaan Käypä hoito -suosituksista? Päätoimittaja Komulainen kertoo asiasta tarkemmin Duodecimin tuottamalla videolla. Videon aiheena on hoitovasteen kustannukset Käypä hoito -suosituksissa sekä niihin liittyvät taulukot.

 

Käypä hoito -suosituksissa käytetty taloudellisen tiedon malli on kehitetty Suomen akatemian alaisen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa PROSHADE-hankkeessa.

Lisää aiheesta PROSHADE-sivustolla:

Taloudellisen tiedon merkityksestä hoitopäätöksissä

Taloudellista tietoa lääkäreille hoitosuosituksissa

Yleislääkärit suhtautuva myönteisesti hintatietoihin hoitosuosituksissa

 

PROSHADE-hankkeen tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Tutkimuskonsortiossa kehitetään taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Tutkimme ja arvioimme jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä. Tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Duodecim.