PROSHADE-hanke ehdottaa politiikkasuosituksessaan, että digitaalisten palveluiden on mahdollistettava potilaan tuottaman tiedon kerääminen ja sujuva hyödyntäminen hoitopäätöksissä.

Terveydenhuollon digitalisaation hyödyt uhkaavat jäädä vajaaksi, jos tietojärjestelmät eivät tue potilaan omasta tilastaan tuottamaa tietoa ja sen käyttöä hoitopäätöksissä.  Terveydenhuollon digitaaliset järjestelmät keskittyvät edelleen pääasiassa potilastietojen tallentamiseen sekä hallinnointiin, vaikka hoitopäätökseen osallistuva potilas sitoutuu tutkitusti paremmin hoitoonsa. Niinpä potilaan tuottaman tiedon hyödyntäminen sekä hänen osallistumisensa hoitopäätökseen parantavat hoidon vaikuttavuutta ja auttavat kohdentamaan terveydenhuollon rajallisia resursseja.

Lue lisää aiheesta Strategisen tutkimuksen neuvoston verkkosivuilta löytyvästä politiikkasuosituksesta Digitalisaation on tuettava potilaan tiedon tuotantoa ja hyödyntämistä.

Politiikkasuositus on osa PROSHADE-hankkeen tuottamaa politiikkasuositusten sarjaa nimeltään Ratkaisuja resurssiviisaaseen terveydenhuoltoon.