Tuloksekkaampaa hoitoa näyttöön perustuvalla jaetulla päätöksenteolla

Tuloksekkaampaa hoitoa näyttöön perustuvalla jaetulla päätöksenteolla

Potilaan tuottama tieto, arvot ja näkemykset ovat yksi osa näyttöön perustuvaa hoitopäätöstä. Lisäksi tarvitaan tutkimustietoa hoito- ja toimintakäytäntöjen vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan...