PROSHADE-hankkeen osatutkimuksen ”Tiedon lukutaito ja potilaan tuottama tieto jaetussa päätöksenteossa” tarkoituksena on tutkia potilaan tuottaman tiedon muodostumista ja sen merkitystä jaetussa päätöksenteossa perinteisessä vastaanottotoiminnassa ja digitaalisissa palveluissa.

Lars Kayserin työryhmä (2019) on kehittänyt 13 ulottuvuutta sisältävän Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien teknologioiden käyttövalmiuksien -mittarin (READHY). READHY pohjautuu eHealth literacy-käsitteeseen sekä omahoitoa ja sosiaalista tukea mittaaviin muuttujiin. Taustalla on kolme validoitua kansainvälistä mittaria (kts. kuva 1):

  • the eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ): seitsemän ulottuvuutta (Kayser ym. 2018)
  • the Health Education Impact Questionnaire (heiQ): neljä ulottuvuutta (Osborne ym. 2007)
  • the Health Literacy Questionnaire (HLQ): yksi ulottuvuus (Osborne yms. 2013)

Readhy mittarin ulottuvuudet

Kuva 1. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien teknologioiden käyttövalmiuksien -mittarin (READHY) ulottuvuudet (Kayser ym. 2019) CC BY 4.0

 

Käännöstyö valmistuu 2021

PROSHADE-hankkeessa toteutetaan syksyllä 2021 kyselytutkimus epilepsiaa sairastaville potilaille ja heitä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille. Kyselyssä käytetään READHY-mittaria tuottamaan tietoa vastaajien tiedonlukutaidosta, digitaalisen päätöksenteon tuen hyväksymisestä ja digitaalisista valmiuksista. Tätä varten eHLQ, heiQ ja HLQ -mittarit käännetään vuonna 2021 suomeksi tarkan protokollan mukaisesti. Kahden kääntäjän ja asiantuntijatiimin hyväksymät suomennukset käännetään takaisin englanniksi. Tämän jälkeen pidetään kokous, jossa käännökset arvioidaan ja hyväksytään. Käännöstyön edetessä myös READHY-mittarin nimi ja käytettyjen käsitteiden ja ulottuvuuksien suomennokset tarkentuvat.

Lisätietoja: professori Kaija Saranto

Lähteet:

Kayser L, Rossen S, Karnoe A, Elsworth G, Vibe-Petersen J, Christensen J, Ried-Larsen M, Osborne R. Development of the Multidimensional Readiness and Enablement Index for Health Technology (READHY) Tool to Measure Individuals’ Health Technology Readiness: Initial Testing in a Cancer Rehabilitation Setting. J Med Internet Res 2019;21(2):e10377. https://www.jmir.org/2019/2/e10377

Kayser L, Karnoe A, Furstrand D, Batterham R, Christensen KB, Elsworth G, et al. A multidimensional tool based on the eHealth literacy framework: development and initial validity testing of the eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ). J Med Internet Res 2018 Feb 12;20(2):e36. https://www.jmir.org/2018/2/e36/

Osborne RH, Elsworth GR, Whitfield K. The Health Education Impact Questionnaire (heiQ): an outcomes and evaluation measure for patient education and self-management interventions for people with chronic conditions. Patient Educ Couns 2007 May;66(2):192-201.

Osborne RH, Batterham RW, Elsworth GR, Hawkins M, Buchbinder R. The grounded psychometric development and initial validation of the Health Literacy Questionnaire (HLQ). BMC Public Health 2013;13:658. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-658