Tutkimuksen osa-alueet

Taloudellinen tieto terveydenhuollon päätöksenteossa (WP1)

Työpaketin johtajat:
Eila Kankaanpää
tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
eila.kankaanpaa@uef.fi

Jorma Komulainen
LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja, Duodecim
jorma.komulainen@duodecim.fi

Tutkijat:
Raija Sipilä
LT, Käypä hoito -toimituspäällikkö, Duodecim
raija.sipilä@duodecim.fi

Juha Ahonen
LL, Käypä hoito -toimittaja (terveystaloustiede), Duodecim
juha.ahonen@duodecim.fi

Elisa Rissanen
väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
elisa.rissanen@uef.fi

Anni Mertakorpi
projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
anni.mertakorpi@uef.fi

Yhteistyökumppanit:
Vesa Kiviniemi
arviointipäällikkö, Fimea

Mitä teemme?

Tutkimusryhmä työskentelee Duodecimin Käypä hoito -suositus työryhmien kanssa. Vuosina 2022-2024 olemme kehittäneet tavan liittää vaikuttavuustietoa ja hinta tai kustannustietoa Käypä hoito suosituksiin. Tuotamme hoitovasteen saavuttaneen potilaan kustannus -tietoa suosituksen kohtiin, joissa on toisensa poissulkevia hoitovaihtoehtoja ja joissa valinnalla on taloudellista merkitystä. Pääasiassa olemme tuottaneet tietoa lääkehoidoista ja vähäisemmässä määrin ei-lääkkeellisistä interventioista. Lisäksi olemme tuottaneet budjettivaikutuslaskelmia ja laatineet yhteenvetoja kansainvälisistä taloudellisista arviointitutkimuksista 

Tutkimme ja arvioimme muutoksia: 1) työryhmien työskentelyä ohjaavassa käsikirjassa, 2) suosituksen sisällössä, 3) hoitokäytännöissä, hoidon kustannuksissa ja potilaiden terveydentilassa. 

 

Kynnysarvo 

Vuosien 2025-26 aikana estimoimme rekisteriaineiston pohjalta terveydenhuollon vaihtoehtoiskustannuksen yhden laatupainotetun elinvuoden tuottamisesta. Tutkimme myös kynnysarvon käyttöä eri toimijoiden päätöksenteossa. 

 

Päätöksenteon teoreettinen tutkimus 

Kehitämme terveystaloustieteen teoriaa jaetusta päätöksenteosta työyksiköissä sekä potilas-ammattilainen suhteessa. Kehitystyö pohjautuu hankkeen autenttisiin tutkimusaineistoihin päätöksentekotilanteista. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä työpaketin WP4 kanssa. 

WP1 – Blogit ja uutiset

Taloudellista tietoa lääkäreille hoitosuosituksissa

Taloudellista tietoa lääkäreille hoitosuosituksissa

Taloudellisen tiedon liittäminen Käypä hoito -suosituksiin on prosessi, jota PROHADE-hankkeessa on kehitetty pari vuotta. Tehtyä työtä on esitelty lääkäreille useilla eri foorumeilla ja vastaanotto on ollut erittäin myönteinen. Tässä tekstissä kuvataan kehitysprosessia ja perustellaan tehtyjä valintoja.

lue lisää
Taloudellisen tiedon merkityksestä hoitopäätöksissä

Taloudellisen tiedon merkityksestä hoitopäätöksissä

Taloudellisesti kestävän ja oikeudenmukaisen terveydenhuollon kannalta on tärkeää, että lääkäri huomioi myös hoitojen kustannukset, jos yhtä hyviä vaihtoehtoja on olemassa. PROSHADE-hankkeessa tuomme taloudellista tietoa näkyviin sekä lääkäreille että potilaille Käypä hoito -suositusten kautta.

lue lisää