Tutkimuksen osa-alueet

Taloudellinen tieto terveydenhuollon päätöksenteossa (WP1)

Työpaketin johtajat:
Eila Kankaanpää
tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto
eila.kankaanpaa@uef.fi

Jorma Komulainen
LT, dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja, Duodecim
jorma.komulainen@duodecim.fi

Tutkijat:
Raija Sipilä
LT, Käypä hoito -toimituspäällikkö, Duodecim
raija.sipilä@duodecim.fi

Juha Ahonen
LL, Käypä hoito -toimittaja (terveystaloustiede), Duodecim
juha.ahonen@duodecim.fi

Elisa Rissanen
väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
elisa.rissanen@uef.fi

Anni Mertakorpi
projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
anni.mertakorpi@uef.fi

Yhteistyökumppanit:
Vesa Kiviniemi
arviointipäällikkö, Fimea

Mitä teemme?

Tutkimusryhmä työskentelee Duodecimin Käypä hoito -suositus työryhmien kanssa. Vuosina 2022-2024 olemme kehittäneet tavan liittää vaikuttavuustietoa ja hinta tai kustannustietoa Käypä hoito suosituksiin. Tuotamme hoitovasteen saavuttaneen potilaan kustannus -tietoa suosituksen kohtiin, joissa on toisensa poissulkevia hoitovaihtoehtoja ja joissa valinnalla on taloudellista merkitystä. Pääasiassa olemme tuottaneet tietoa lääkehoidoista ja vähäisemmässä määrin ei-lääkkeellisistä interventioista. Lisäksi olemme tuottaneet budjettivaikutuslaskelmia ja laatineet yhteenvetoja kansainvälisistä taloudellisista arviointitutkimuksista 

Tutkimme ja arvioimme muutoksia: 1) työryhmien työskentelyä ohjaavassa käsikirjassa, 2) suosituksen sisällössä, 3) hoitokäytännöissä, hoidon kustannuksissa ja potilaiden terveydentilassa. 

 

Kynnysarvo 

Vuosien 2025-26 aikana estimoimme rekisteriaineiston pohjalta terveydenhuollon vaihtoehtoiskustannuksen yhden laatupainotetun elinvuoden tuottamisesta. Tutkimme myös kynnysarvon käyttöä eri toimijoiden päätöksenteossa. 

 

Päätöksenteon teoreettinen tutkimus 

Kehitämme terveystaloustieteen teoriaa jaetusta päätöksenteosta työyksiköissä sekä potilas-ammattilainen suhteessa. Kehitystyö pohjautuu hankkeen autenttisiin tutkimusaineistoihin päätöksentekotilanteista. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä työpaketin WP4 kanssa. 

WP1 – Blogit ja uutiset