Tutkimuksen osa-alueet

Tiedon lukutaito ja potilaan tuottama tieto jaetussa päätöksenteossa (WP3)

Työpaketin johtaja:

Hanna Kuusisto
asiakas- ja potilasturvallisuuden professori, Itä-Suomen yliopisto
hanna.kuusisto@uef.fi

Tutkijat:

Kaija Saranto
sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan professori (emerita), Itä-Suomen yliopisto
kaija.saranto@uef.fi

Virpi Jylhä
tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto
virpi.jylha@uef.fi

Milla Rosenlund
projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
milla.rosenlund@uef.fi

Tuuli Turja
tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
tuuli.turja@tuni.fi

Anna Vahteristo
projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
anna.vahteristo@uef.fi

Päivi Hämäläinen
tutkija, Itä-Suomen yliopisto
paivi.hamalainen@stellarq.com

Kumppanuustutkijat:

Johanna Jyrkkä
tutkija, Fimea

Mitä teemme?

Tiedon lukutaito on yhteydessä potilaan mahdollisuuksiin osallistua jaettuun päätöksentekoon terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Potilaan tuottama tieto mahdollistaa potilaan arvojen ja näkemysten huomioimisen osana hoitoon liittyvää jaettua päätöksentekoa.

Tutkimme potilaiden ja ammattilaisten tiedon lukutaitoa ja mitä tietoa tarvitaan hoitoon liittyvässä päätöksenteossa.

Tutkimme epilepsiapotilaiden tuottamaa tietoa perinteisessä ja digitaalisessa vastaanottotoiminnassa.

WP3 – Blogit ja uutiset

Kartoittava katsaus on tiedon tiivistämisen menetelmä

Kartoittava katsaus on tiedon tiivistämisen menetelmä

Terveydenhuollon pitää lakisääteisesti perustua näyttöön, mutta mitä tämä näyttö tarkoittaa ja kuinka sitä tuotetaan järjestelmällisesti? PROSHADE-tutkija ja Suomen JBI-yhteistyökeskuksen varajohtaja Virpi Jylhä esittelee blogissaan näyttöön perustuvan tutkimustiedon tuottamisen tapaa.

lue lisää