Hoito on parempaa kun potilas pääsee ääneen

Hoito on parempaa kun potilas pääsee ääneen

Potilaan kyky tunnistaa, etsiä, arvioida ja käyttää tietoa on yhteydessä hänen mahdollisuuksiinsa osallistua hoitopäätöksiä tehtäessä. Digitaaliset palvelut voivat olla tässä avuksi. Jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa tarkoittaa potilaan ja terveydenhuollon...
Digi ja sote – terveyttä kaikille vai vain digiosaajille?

Digi ja sote – terveyttä kaikille vai vain digiosaajille?

PROSHADE-hankkeessa pureudumme tietoon ja tiedon käsittelyyn liittyviin mekanismeihin, joilla voi olla oma roolinsa joko terveyserojen purkamisessa tai niiden pönkittämisessä. Tuottaako tieto tuskaa vai parempaa terveyttä – ja kenelle pääsy tietoon ja sen...
Tarpeettomia tutkimuksia ja hoitoja?

Tarpeettomia tutkimuksia ja hoitoja?

Ylitutkimisen ja -hoidon yleisyyttä Suomessa ei tunneta, mutta aiheeseen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Mitä vähemmän käytämme resurssejamme vähäistä hyötyä tuottaviin terveydenhuollon toimiin, sitä enemmän jää suunnattavaksi enemmän terveyshyötyä tuottaviin...