Ei kannata vastata, ei se mihinkään vaikuta – vai vaikuttaako?

Ei kannata vastata, ei se mihinkään vaikuta – vai vaikuttaako?

Osallisuus on yksilön mahdollisuutta vaikuttaa mm. elämänsä kulkuun tai käyttämiensä palvelujärjestelmien toimintoihin. Sen syventämiseksi tarvitaan tietoa ihmisryhmien näkemyksistä ja tarpeista, ja toisaalta välineitä joilla tieto kerätään. PROSHADE-hanke kerää...
MS-tautia sairastavien kokemukset digipalveluista selvityksessä

MS-tautia sairastavien kokemukset digipalveluista selvityksessä

PROSHADE-hankkeen kyselytutkimuksella pyritään kehittämään MS-tautia sairastavien terveydenhuollon digitaalisia palveluja. PROSHADE-hanke kerää parhaillaan tietoa MS-tautia sairastavien ihmisten näkemyksistä ja kokemuksista. Kyselytutkimuksen huomion kohteena ovat...

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 23.2.2021 EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14 1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto Tutkimuksen nimi: Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) ☒Kertatutkimus ☐Seurantatutkimus...