Tutkimustiedote: De-implementaatiotutkimus

Tämä tiedote kuvaa de-implementaatiotutkimuksen toteutusta ja osallistujien osuutta siinä. Kyseisellä tutkimuksella selvitetään aktiivisen de-implementoinnin vaikutusta hoitojen käyttöön perusterveydenhuollossa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi...
Opiskelijaharjoittelua ja gradu-aiheita PROSHADE-hankkeessa

Opiskelijaharjoittelua ja gradu-aiheita PROSHADE-hankkeessa

Oppimisen kannalta harjoittelupaikalla on merkitystä. Mikäli tahdot kokemusta ja ymmärrystä tutkimustyön eri vaiheista, niin kannattaa rohkeasti hakea mukaan tutkimushankkeeseen. Näin tein minäkin – se kannatti.  Opiskelijan on hyvä miettiä mitä tavoittelee...
Vähähyötyisistä hoidoista luopuminen on tärkeää

Vähähyötyisistä hoidoista luopuminen on tärkeää

Terveydenhuolto kehittyy ja omaksuu jatkuvasti uutta, mutta poistuvatko vanhentuneet vähähyötyiset hoidot käytöstä samaa tahtia? Vähähyötyisistä hoidoista luopumiseen tarvitaan tutkimusta, koulutusta ja tukea. Lääketiede kehittyy jatkuvasti ja uusia entistä...
Lääkäreiden mielipiteet vähähyötyisistä hoidoista selvityksessä

Lääkäreiden mielipiteet vähähyötyisistä hoidoista selvityksessä

PROSHADE-hanke selvittää parhaillaan perusterveydenhuollon ja työterveyslääkäreiden mielipiteitä vähähyötyisistä hoidosta luopumisesta. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti asioita, jotka koetaan esteinä luopumiseen. ”Väestö ikääntyy ja terveydenhuollon kustannukset...
Ei kannata vastata, ei se mihinkään vaikuta – vai vaikuttaako?

Ei kannata vastata, ei se mihinkään vaikuta – vai vaikuttaako?

Osallisuus on yksilön mahdollisuutta vaikuttaa mm. elämänsä kulkuun tai käyttämiensä palvelujärjestelmien toimintoihin. Sen syventämiseksi tarvitaan tietoa ihmisryhmien näkemyksistä ja tarpeista, ja toisaalta välineitä joilla tieto kerätään. PROSHADE-hanke kerää...