Tietämisen illuusiosta kohti vuorovaikutteista tiedonmuodostusta  

Tietämisen illuusiosta kohti vuorovaikutteista tiedonmuodostusta  

Ymmärryksen syntyminen vaatii tiedonlukutaitoa, joka on ihmisen kehittämisen ja osallistumisen väline. Taitoa voidaan tukea myös terveydenhuollon käytännöissä. Samalla tullaan vahvistaneeksi osallisuuden politiikkaa.  Ystäväni sai hiljattain tietää sairastavansa...
Tuloksekkaampaa hoitoa näyttöön perustuvalla jaetulla päätöksenteolla

Tuloksekkaampaa hoitoa näyttöön perustuvalla jaetulla päätöksenteolla

Potilaan tuottama tieto, arvot ja näkemykset ovat yksi osa näyttöön perustuvaa hoitopäätöstä. Lisäksi tarvitaan tutkimustietoa hoito- ja toimintakäytäntöjen vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan...
Hoito on parempaa kun potilas pääsee ääneen

Hoito on parempaa kun potilas pääsee ääneen

Potilaan kyky tunnistaa, etsiä, arvioida ja käyttää tietoa on yhteydessä hänen mahdollisuuksiinsa osallistua hoitopäätöksiä tehtäessä. Digitaaliset palvelut voivat olla tässä avuksi. Jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa tarkoittaa potilaan ja terveydenhuollon...