Tutkimustiedote: De-implementaatiotutkimus

Tämä tiedote kuvaa de-implementaatiotutkimuksen toteutusta ja osallistujien osuutta siinä. Kyseisellä tutkimuksella selvitetään aktiivisen de-implementoinnin vaikutusta hoitojen käyttöön perusterveydenhuollossa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi...

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 23.2.2021 EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14 1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto Tutkimuksen nimi: Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE) ☒Kertatutkimus ☐Seurantatutkimus...

Tutkimustiedote: Kokousvuorovaikutustutkimus

Tiedote jaettua päätöksentekoa terveydenhuollossa käsittelevästä tutkimuksesta Tutkimushanke: Tietoon perustuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa Tiedote tutkimuksesta / kokoustallenteet   Tietoon perustuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (PROSHADE)...